EVERLASTING HOPE: Gustav Mahler & Terezín Composers 2018

partners

Lom Praha Trade
Institut terezínských skladatelů
PRE
ICS

patronage

Prezident České republiky
Senát Parlamentu České republiky
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Ministerstvo kultury ČR
Magistrát hl. města Prahy
Ústecký kraj
Ústavní soud
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice